top of page
free bonus_v2-4.jpg
game_btn_forward_normal.png

Điều kiện rút tiền:  

Không giới hạn


Cách thức nhận thưởng:
1. Bấm vào [ Nhiệm vụ ]. Sau đó, Chọn  

[ Danh sách Phần thưởng ] nhận thưởng  
2. Nếu là nhiệm vụ hôm đó hoàn thành,

có thể trực tiếp ấn vào số điểm thưởng nhận thưởng

Nội dung khuyến mãi
1. Khuyến mãi điểm danh nhận thưởng

mỗi ngày trong tuần

2. Thời gian khuyến mãi : tính từ 00:00 thứ 2 đến

24:00 chủ nhật ,và sẽ lặp lại vào 00:00 thứ 2 tuần kế tiếp.
3. Mỗi ngày Cược hợp lệ tối thiểu 100 Gold
4.Thưởng Kim cương ứng theo số ngày.
5. Cách tính thưởng dựa theo hình ảnh
6. Khuyến mãi chỉ áp dụng với thành viên đã từng nạp tiền  

color.png
bottom of page